logo educred Profilul de formare al absolventului de gimnaziu

Profilul de formare al absolventului de gimnaziu

download

28 februarie 2020 11:47

Nicoleta Valentina Popescu

Arie curriculară
Descriere

Am realizat profilul de formare al absolventului de gimnaziu insistând pe contribuția disciplinei istorie la formarea celor opt competențe-cheie.

Conținut

PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI CLASEI a VIII-a

Stimați părinți,

Prin prezentul document vă aducem la cunoștință noile orientări ale școlii privind învățarea pe tot parcursul vieții.

Importanța educației este deosebită ,” întregul sistem educațional trebuind să se bazeze pe premisa că fiecare copil poate fi educat , poate fi ajutat să treacă de la o etapă la alta ,atâta timp cât influențele educative se adresează zonei proximei dezvoltări.‟(L.S.Vigotski)

 Profilul de formare al absolventului de gimnaziu  reprezintă o componentă reglatoare a Curriculumului național, descrie așteptările  exprimate față de elevi la sfârșitul învățământului gimnazial. Profilul de formare este structurat pe baza a opt competențe- cheie existente la nivelul UE ,permițând copilului să parcurgă o formă de educație școlară nu numai în țara sa. Acestea sunt: Comunicarea în limba materna, Comunicarea în limbi străine, Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, Competență digitală, A învăța să înveți,Competențe sociale și civice, Spirit de inițiativă și antreprenoriat,Sensibilizare și exprimare culturală. Putem spune că disciplina istorie își aduce contribuția la formarea tuturor acestor competențe-cheie. Experiența trecutului și realitatea prezentului ne demonstrează că istoria joacă un rol important în dezvoltarea capacităților intelectuale ale elevilor. Istoria îi ajută pe elevi să înțeleagă prezentul, în contextul trecutului și îi pregătește pentru ziua de mâine , deoarece nimic nu există în prezent care să nu-și fi avut rădăcinile în trecut. Fiecare disciplină de învățământ contribuie la formarea personalității elevului, prin modalități și căi specifice. Prin natura sa deosebită istoria trezește și cultivă sentimente , creează acele stări raționale și afective de care are nevoie orice elev de gimnaziu. Așadar istoria are rolul de a forma capacități de interpretare, înțelegere și acțiune, cultivând spiritul pentru o cetățenie democratică europeană. Instruirea prin școală este o cerință a societății ,necesară integrării elevului –viitorul cetățean-în viața comunitară. Istoria este o sursă de exemplaritate , elevul poate găsi în faptele strămoșilor, ale generațiilor trecute, modele de dăruire. Elevii devin sensibili la argumentele de natură emoțională, rolul istoriei fiind acela de a solicita atât rațiunea cât și inima.Iată câteva exemple de cum pot fi formate cele 8 competențe cheie:

Competențele sociale și civice se formează prin intermediul istoriei cu ajutorul exercițiilor de gândire critică,a dezbaterilor, studiilor de caz, proiectelor, investigatiei ,toate fiind des utilizate  pentru ca elevul să-și formeze atitudini, valori ale democrației, toleranței precum și respectul față de trecut.

Comunicarea în limba maternă se formează prin intermediul eseului tematic, a fișelor de lectură, a discursului, a jurnalelor,a  rebusurilor, a scrisorilor către un personaj istoric, prin participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte , adolescentul poate exprima informații, opinii, sentimente pe teme cunoscute.

A învăța să înveți-se formează prin intermediul proiectelor individuale și de echipă,a exercițiilor de gândire critică, a fișelor de lectură etc.

Spiritul de inițiativă și antreprenoriat se formează prin intermediul proiectelor, concursurilor ,festivalurilor, expozițiilor  la care iau parte elevii.

Sensibilizare și exprimare culturală –se formează prin expoziții, proiecte, desene, colaje, filme astfel încât elevul să poată înțelege rolul identității culturale și lingvistice pentru o buna dezvoltare.

Competențele  matematice și competențe de bază în științe și tehnologii –se formează prin proiecte, exerciții de gândire critică , exerciții de cronologie (situarea evenimentelor în timp, realizarea de axe cronologice)etc.

Competența  digitală- are o relevanță deosebită pentru istorie se formează prin documentare ,cercetare,portofoliul digital,postere, afișe, prin utilizarea unor aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor resurse informaționale și educaționale digitale.

Comunicarea în limbi străine-poate fi dobândită și prin intermediul acestei discipline elevul fiind capabil să interacționeze în limbi străine cu alți adolescenți, putând participa la diverse proiecte europene și nu numai.

La finalul studiilor copilul dumneavoastră se poate angaja pe piața muncii într-o companie multinațională unde este mare nevoie de oameni bine pregătiți.

Cu respect,