Resurse educaționale deschise

Acces deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.

Materiale pentru predare - învățare

Proiecte deschise (open courseware și open content), cursuri free, directoare de obiecte de învățare (learning objects), jurnale educaționale

Platforme și aplicații care generează conținut deschis

Pentru dezvoltarea, utilizarea, reutilizarea, căutarea, organizarea și accesul la resurse; includ si medii virtuale de învățare (LMS), comunități de învățare

Licențe de proprietate intelectuală

Care promovează publicarea deschisă a materialelor, principii de design și bune practici, localizarea conținutului

Ultimele resurse deschise adăugate

Test online Pronumele personal și de politețe

Dorina Kudor

29 octombrie 2022 3:00

Resursa de învățare este un test online care cuprinde 10 itemi, grupați în trei secțiuni a câte trei itemi și una cu doi itemi cu alegere multiplă, pe baza a patru fragmente de texte. Fiecare întrebare are feedback sub formă de text sau document atașat cu explicații pe text. #test online#pronumele personal și de politețe

Orașul meu

Gabriela Krisan

29 septembrie 2022 3:00

Resursa cuprinde: recunoașterea corpurilor geometrice în mediul apropiat, prezentarea corpurilor geometrice; realizarea corespondenței între corpurile geometrice și obiectele corespunzătoare acestora; corpurile geometrice introduse sunt 3D, astfel încât cei mici pot observa mai ușor fiecare dintre acestea.

Propoziția – Citirea de propoziții simple

GHIȚĂ OLGUȚA

13 iunie 2022 19:12

Resursa propusă se adresează elevilor din clasa a V-a din învățământul special. Este concepută conform programei de Limba și literatura română pentru dizabilități intelectuale ușoare și moderate. Materialul este redat sub forma unei prezentări video realizată pe platforma Canva și editată în aplicația InShoT. Cuprinde exerciții de citire a unor propoziții simple si poate fi aplicată în cadrul unei lecții de actualizare, fixare și consolidare a cunoștințelor, în etapa de prezentare a sarcinilor de învățare și dirijare a învățării. Resursa urmărește dezvoltarea competenței specifice de consolidare a citirii corecte și conștiente în ritm propriu a unor cuvinte, propoziții, texte scurte.

Reprezentarea numerelor de la 0-100

Gabriela Krisan

1 martie 2022 2:00

Resursa cuprinde: reprezentarea prin obiecte a numerelor în intervalul 0-100, PowerPoint Microsoft exportat ca video pe youtube; reprezentarea zecilor prin mănunchiuri a câte 10 bețișoare; chestionar- plasarea numerelor într-un anumit interval, recunoașterea zecilor și a unităților, ordonarea numerelor; acordeon- citirea și scrierea numerelor natural de la 0 la 100; test realizat pe platforma Quizziz care conține 6 întrebări într- un interval limitat de timp 10 secunde pentru un răspuns(clasament final)

Unități de măsură pentru arie

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru arie, calculul ariilor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru arie și calculul ariilor suprafețelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Unități de măsură pentru lungime

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru lungime, calculul perimetrelor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 - 8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru lungime și calculul perimetrelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe

Unități de măsură pentru volum

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru volum, calculul volumelor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru volum și calculul volumelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Mecanisme simple-test

Rodica Florina Gianina Moise

29 decembrie 2021 2:00