Unități de măsură pentru volum

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru volum, calculul volumelor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru volum și calculul volumelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale; determinarea volumului unui cub, al unui paralelipiped dreptunghic, utilizând rețeaua de cuburi cu lungimea muchiei egală cu 1 şi deducerea formulei de calcul; aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped dreptunghic. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură pentru volum, respectiv multiplii și submultiplii metrului cub. Elevii pot exersa deprinderea de a transforma volume exprimate în fracții zecimale și pot exersa diferite operații de a calcula volumul unui corp geometric. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare. Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de unitate de măsură pentru volum, transformările multiplilor și submultiplilor și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Aria și volumul sferei

Raluca Tuliga

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau înaplicarea formulelor de arie și de volum ale sferei în contextevariate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic,la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor de arii side volum, dar poate fi privită și ca parte componentă a uneiactivități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.