Test online Pronumele personal și de politețe

Dorina Kudor

29 octombrie 2022 3:00

Resursa de învățare este un test online care cuprinde 10 itemi, grupați în trei secțiuni a câte trei itemi și una cu doi itemi cu alegere multiplă, pe baza a patru fragmente de texte. Fiecare întrebare are feedback sub formă de text sau document atașat cu explicații pe text. #test online#pronumele personal și de politețe

Test - Subcarpații

Zamfir Datcu

29 decembrie 2021 2:00

Test - Subcarpații

Zamfir Datcu

29 decembrie 2021 2:00

The Olympic Games

Daniela Bunea

29 decembrie 2021 2:00

Test – subordonarea la nivelul frazei

Ana Tudorache

29 noiembrie 2021 2:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video:1. Subordonarea prin conjuncții subordonatoare2. Subordonarea prin pronume și adjective pronominale relative și nehotărâte3. Subordonarea prin adverbe relative și nehotărâteB. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Un petit rhume – test d’évaluation

Loredana Raluca Tritean

29 noiembrie 2021 2:00

Formular Google – test de evaluare care își propune să verifice capacitatea de redactare de mesaje scurte și simple pe o temă familiară (starea de sănătate/senzații).Scopul urmărit de resursa educațională deschisă: verificarea competenței de redactare de mesaje scurte pe teme familiare – a vorbi despre o mică problemă de sănătate – folosind lexic/structuri de limbă adecvate și având ca suport un exemplu de schimb de mesaje (sms-uri); utilizarea lexicului adecvat temei; utilizarea structurilor pe baza verbului avoir pentru a exprima senzații sau stări fizice.Resursa curpinde 4 secțiuni propriu-zise, pe lângă cea deînceput (datele elevului) – de la receptare de mesaj scris, verificare de structuri lexico-gramaticale adecvate temei, la exprimare scrisă. Secțiunile 2, 3, 4 constituie puncte de sprijin care facilitează redactarea de mesaj scris în secțiunea 5.Secțiunea 1 – administrativă cuprinde: titlu: Un petit rhume + disciplină, clasă, autor; nume, prenume (răspuns scurt); clasă (alegere din listă); 10 puncte din oficiu (alegere simplă – obligatorie).Secțiunea 2 – Un petit rhume – imagine schimb de mesaje (sms-uri) + 4 itemi de verificare a înțelegerii documentului scris 1 item cu răspuns scurt (Cum se numește pritene lui Julie?); 1 item cu alegere multiplă; 2 itemi cu alegere simplă.6p/răspuns corect x 1 = 6 puncte12p/răspuns corect x 1 = 12 puncte6p/răspuns corect x 2 = 12 puncte(timp estimat: 8 minute + 2 minute lectura)Secțiunea 3 – Et la santé, ça va ? – vocabular tematic – 6 itemi 6 itemi tip alegere simplă - asociere imagine cu frază (Bifează fraza ce corespunde imaginii.)2p/răspuns corect x 6 = 12 puncte (timp estimat: 6 minute)Secțiunea 4 – Et la santé, ça va ? – structuri de limbă (utilizarea verbului avoir, distincția de gen în utilizareaexpresiei avoir mal à) – 6 itemi (Alege varianta convenabilă pentru a completa fraza) 6 itemi alegere simplă (focalizare pe verbul avoir și expresia avoir mal à – conjugarea la prezent, adecvarea la context) 3p/răspuns corect x 6 = 18 puncte (timp estimat: 6 minute)Secțiunea 5 – redactarea de mesaj scris simplu și scurt, cu sprijin (documentul din secțiunea 1), pe tema stării de sănătate. 1 item de tip paragraf 30 puncte(timp estimat: 20 minute)Total: 70 puncte Timp total de rezolvare a testului: 40 – 50 de minute.

Test - structura tiparelor textuale

Anda Laura Silea

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 2.1. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video: Tiparul textual narativ, Tiparul textual descriptive, Tiparul textual dialogat B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare .Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test clasa a VII-a -numere reale

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

Test clasa a VII-a -numere reale

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

Test Argou vs. jargon

Anda Laura Silea

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4.Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Argoul, Jargonul B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Energia mecanică - test

Rodica Florina Gianina Moise

29 septembrie 2021 3:00

Energia mecanică - test

Rodica Florina Gianina Moise

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop evaluarea (autoevaluarea) rezultatelor învățării. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare. Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumiți itemi și rezolvați frontal sau individual. Testul este alcătuit din 10 itemi, fiecare item este item de tip alegere multiplă, cu 4 răspunsuri posibile, un singur răspuns corect. Opt itemi sunt punctați cu câte 10 puncte, doi itemi valorează 5 puncte, astfel se obține un total de 90 de puncte, 10 puncte sunt din oficiu. Itemii evaluează competențe specifice asociate noțiunilor din domeniile de conținut: mulțimi, mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor întregi, rapoarte și proporții, noțiuni geometrice fundamentale,triunghiul.

Test - Unități de măsură

Didina Botgros

29 august 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 6.4. Identificarea şi utilizarea unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate.Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a identifica instrumentele de măsură potrivite, de efectuare a unor măsurători și rezolvarea de probleme practice folosind unitățile de măsură învățate pentru lungime, capacitate și masă. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Test - textul epic

Anda Laura Silea

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Prezentarea interactivă realizată cu aplicația www.genial.ly.com conține câteva informații despre compunere a mai multor forțe utilizând regula paralelogramului, regula triunghiului și regula poligonului. Prezentarea conține un test de autoevaluare, ce conține răspunsurile corecte la itemii propuși. Resursa poate fi utilizată atât în cadrul unor activități de învățare individuală, de către elevi, precum și în cazul activităților de predare față în față. Pentru a putea fi accesată resursa, profesorul poate trimite elevilor link-ul resurse, singura condiție de accesare a lecției fiind conexiunea la internet.

Probleme simple după imagini date

Gabriela Krisan

29 august 2021 3:00

Resursa cuprinde: chestionar realizat în Google Forms, resursă tip test; utilizarea unor itemi cu alegere multiplă, itemi tip pereche (corespondența dintre rezolvarea corectă a problemelor după imagini date); rezolvarea problemelor după imagini date, folosind operațiile de adunare sau scădere în concentrul 0-100;

Test - conversiunea

Anda Laura Silea

29 iulie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).

Test. Propoziții circumstanțiale (cauză și scop)

Ana Tudorache

29 iulie 2021 3:00

În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Circumstanțiala de cauză (cauzala), Circumstanțiala de scop (finala)B. Administrarea testului Testul poate fi administrat online https://forms.gle/mcfoux2a8FDWJXLDA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test - Împărțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iulie 2021 3:00

În testul formativ găsim efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin împărțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Propoziții circumstanțiale (loc, mod, timp)

Ana Tudorache

29 iunie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video: Circumstanțiala de loc, Circumstanțiala de mod și Circumstanțiala de timp B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test - Inmulțirea numerelor naturale

Didina Botgros

29 iunie 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 1.5. Efectuarea de înmulțiri şi împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva prin înmulțire exerciții și probleme variate. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online,elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Importanța energiei în viața noastră

Gabriela Krisan

29 iunie 2021 3:00

Resursa cuprinde identificarea importanței energiei în viața omului și identificarea modalităților de economisire a energiei. Cuprinde un test realizat în Google Forms, dar și un video cu explicații despre importanța energiei (Microsoft Power Point). Testul cuprinde itemi cu alegere duală, itemi tip pereche (premise/întrebări), dar și utilizarea unor elemente de logică (negație, adevărat și fals). Am introdus și o siuație reală, o problemă practică prin care se poate economisi energie.

Efectele curentului electric-test

Rodica Florina Gianina Moise

29 iunie 2021 3:00

Resursa educationala deschisa „Efectele curentului electric” este un test realizat in Google Forms si cuprinde 9 intrebari (1punct se acorda din oficiu) din lectiile: Efectul termic, efectul magnetic magnetic si efectul chimic al curentului electric. Au fost utilizati itemi obiectivii si subiectivi care ofera un feedback rapid profesorului si elevului. Itemii selectati permit evaluarea gradului de insusire a notiunilor legate de efectele curentului electric. Itemii obiectivi sunt de trei tipuri: de tip grila cu 3 sau 4 variante de raspuns din care un singur raspuns este corect, de tip alegere multipla cu mai multe raspunsuri corecte, de tip adevarat/fals.Itemii subiectivi sunt intrebari cu raspuns scurt. Profesorul poate utiliza resursa ca test de evaluare formativa pe parcurs in cadrul capitolului „Curentul electric” sau sumativa la finalul unitatii de invatare.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.

Test - propozițiile subordonate completive

Ana Tudorache

29 mai 2021 3:00

În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Completiva directă, Completiva indirectă și Completiva prepozițională B. Administrarea testului Testul poate fi administrat online https://forms.gle/F93QN4BhTmMM7qmF8 sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test - notatiile autorului

Anda Laura Silea

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru evaluare formativă la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul itemilor obiectivi în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și având cascop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)

Curentul electric-test

Rodica Florina Gianina Moise

29 mai 2021 3:00

Resursa educationala deschisa „Curentul electric” este un testrealizat in Google Forms si cuprinde 9 intrebari (1punct seacorda din oficiu) din lectiile: intensitatea curentului electric,tensiunea electrica, rezistenta electrica, legea lui Ohm pe oportiune de circuit si legea lui Ohm pe intreg circuitul. Au fost utilizati itemi obiectivi si subiectivi care ofera un feedback rapidprofesorului si elevului. Itemii selectati permit evaluarea gradului de insusire anotiunilor: intensitatea curentului electric, tensiunea electrica,rezitenta electrica, legea lui Ohm.Itemii obiectivi sunt de trei tipuri: de tip grila cu 3 sau 4 variantede raspuns din care un singur raspuns este corect, de tipalegere multipla cu mai multe raspunsuri corecte, de tip adevarat/fals.Itemii subiectivi constau in probleme pe care elevul trebuie sale rezolve si sa incarce o poze cu rezolvarile.Profesorul poate utiliza resursa ca test de evaluare formativa pe parcurs in cadrul capitolului „Curentul electric” sau sumativala finalul unitatii de invatare.Resursa a fost conceputa in asa fel incat orice elev sa o poata parcurge si singur acasa sau la scoala, poate fi parcursa si frontal la clasa sau in sistem online.

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului).În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: 1. Înainte de administrarea testuluiVizionarea materialelor video: Cliticul reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă, : Cliticul reflexiv în dativ cu valoare reciprocă Cliticul reflexiv – component obligatoriu al verbului sau al locuțiunii verbaleB. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Textul liric - Test formativ - V.01

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru evaluare formative la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul itemilor obiectivi în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și având cascop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)

Conjuncțiile coordonatoare- test

Claudia Spineanu

1 martie 2021 2:00

Materialul „Conjuncțiile coordonatoare- test de evaluare” este oresursă al cărei scop este evaluarea gradului în care au fost însușite noțiunile legate de conjuncțiile coordonatoare, atât lanivelul propoziției, cât și la nivelul frazei. Itemii propuși sunt variați, ei fiind adaptați la particularitățile de vârstă ale elevilor şi urmărind valorificarea potențialului optimal acestora. Testul este însoțit de un barem detaliat de notare, care facilitează o evaluare obiectivă.

Vrei să afli dacă eşti un bun ecologist?

Didina Botgros

1 martie 2021 2:00

Resursa cuprinde un chestionar Google Forms cu 9 întrebări referitoare la comportamentul unui bun ecologist și interpretarea chestionarului. Vrei să afli dacă ești un bun ecologist?

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testuluiVizionarea materialelor video: Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi” și Construcții active. Construcții pasive. Transformări. B. Administrarea testuluiTestul poate fi administrat online https://forms.gle/6ZyySiE5Z6qSk67aA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică.Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferăexplicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Evaluare formativă

Anemaria Cirlan

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune și evaluarea formativă prin care cunoștintele și competențele elevilor sunt verificate. Evaluarea propune atât itemi obiectivi cât și semiobiectivi pentru a asigura o determinare a nivelului de învățare și însușire de competențe cât mai corect.Timpul destinat resursei poate fi între 10 și 20 minute în funcție de nivelul clasei.Resursa poate fi utilizată în variantă printată, fără acces la internet, dar și în varianta electronică conexiune la internet accesând link-ul afiliat. Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Consolidarea spatiului și timpului istoric Cunoașterea diferitelor personalități și creații ale acestora. Analiza surselor de informare de tip text și imagini