Test online Pronumele personal și de politețe

Dorina Kudor

29 octombrie 2022 3:00

Resursa de învățare este un test online care cuprinde 10 itemi, grupați în trei secțiuni a câte trei itemi și una cu doi itemi cu alegere multiplă, pe baza a patru fragmente de texte. Fiecare întrebare are feedback sub formă de text sau document atașat cu explicații pe text. #test online#pronumele personal și de politețe