Test online Pronumele personal și de politețe

Dorina Kudor

29 octombrie 2022 3:00

Resursa de învățare este un test online care cuprinde 10 itemi, grupați în trei secțiuni a câte trei itemi și una cu doi itemi cu alegere multiplă, pe baza a patru fragmente de texte. Fiecare întrebare are feedback sub formă de text sau document atașat cu explicații pe text. #test online#pronumele personal și de politețe

Pronumele personal

Dorina Kudor

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare este structurată în trei părți: caracteristici ale pronumelui personal, forme și flexiune, ortografie și ortoepie. Prin ilustrații și infografice, exemple și explicații, este prezentată o metodă de descoperire și de recunoaștere a formelor pronumelui personal, bazată pe contextul de comunicare, oferind și un contraexemplu bazat doar pe memorare (fragmentul din „Amintiri din copilărie”, Ion Creangă). #pronumelepersonal