Orașul meu

Gabriela Krisan

29 septembrie 2022 3:00

Resursa cuprinde: recunoașterea corpurilor geometrice în mediul apropiat, prezentarea corpurilor geometrice; realizarea corespondenței între corpurile geometrice și obiectele corespunzătoare acestora; corpurile geometrice introduse sunt 3D, astfel încât cei mici pot observa mai ușor fiecare dintre acestea.

Reprezentarea numerelor de la 0-100

Gabriela Krisan

1 martie 2022 2:00

Resursa cuprinde: reprezentarea prin obiecte a numerelor în intervalul 0-100, PowerPoint Microsoft exportat ca video pe youtube; reprezentarea zecilor prin mănunchiuri a câte 10 bețișoare; chestionar- plasarea numerelor într-un anumit interval, recunoașterea zecilor și a unităților, ordonarea numerelor; acordeon- citirea și scrierea numerelor natural de la 0 la 100; test realizat pe platforma Quizziz care conține 6 întrebări într- un interval limitat de timp 10 secunde pentru un răspuns(clasament final)

Forța gravitațională

Gabriela Krisan

29 septembrie 2021 3:00

Resursa cuprinde: prezentare realizată în Microsoft PPT care cuprinde informații despre ce reprezintă gravitația și fenomenul de atracție dintre corpuri; aplicație: Cum funcționează forța de gravitație asupra construcțiilor? o listă de întrebări trăsnite: La Polul Sud, obiectele cad tot de sus în jos? Există forță gravitațională în spațiu? informații esențiale despre gravitație organizate într-un chenar (Rețineți).

Zilele săptămânii și lunile anului

Gabriela Krisan

29 septembrie 2021 3:00

Resursa cuprinde: chestionar realizat în Google forms, resursă tip test; utilizarea unor itemi cu alegere multiplă, itemi tip pereche,utilizarea unor elemente de logică (negație, adevărat/fals); identificarea unei zile/luni care lipsește dintr-o serie dată; ordonarea în funcție de o dată specifică din calendar.

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/desene/scheme date și rezolvarea acestora folosind denumiri/simboluri matematice, dar și transformarea unei probleme rezolvate folosind operațiile cunoscute, adunare sau scădere, în concentrul 0-100. Resursa cuprinde exemple privind transformarea întrebării problemelor date, stimulând creativitatea și gândirea critică a copiilor. Exemplele date sunt introduse prin probleme dintr-un „tărâm magic”, făcând trimitere înspre imaginație, creativitate.

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațiile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 31-100. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, utilizând denumiri/simboluri matematice, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.

Probleme simple după imagini date

Gabriela Krisan

29 august 2021 3:00

Resursa cuprinde: chestionar realizat în Google Forms, resursă tip test; utilizarea unor itemi cu alegere multiplă, itemi tip pereche (corespondența dintre rezolvarea corectă a problemelor după imagini date); rezolvarea problemelor după imagini date, folosind operațiile de adunare sau scădere în concentrul 0-100;

Sunetul și propagarea sa

Gabriela Krisan

29 august 2021 3:00

Resursa cuprinde:prezentare realizată în Microsoft PPT care cuprinde informații despre ce reprezintă sunetele, diferența dintre sunete și zgomote, cum se propagă sunetul și ce este ecoul; un exercițiu de diferențiere a sunetelor și a zgomotelor fișiere audio inserate în Livresq sub forma unui chestionar (feedback pentru fiecare răspuns, tipurile de sunete auzite) informații despre sunetele din natură (exemple și 3 fișiere audio: ciripitul păsărilor, ploaia, tunetul) asamblate sub forma unui exercițiu ȘTIAȚI CĂ…

Formarea și descompunerea numerelor

Gabriela Krisan

29 iulie 2021 3:00

Resursa cuprinde explicații privind formarea/descompunerea numerelor printr-un video (2 min) realizat în Microsoft PPT și exportat ca video pe canalul propriu de youtube. Chestionarul este realizat în Google Forms, o resură tip test. În cadrul testului am utilizat itemi cu alegere multiplă, itemi tip pereche (corespondența dintre mulțimea de elemente și numărul potrivit)

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 0-31. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.

La bibliotecă

Gabriela Krisan

29 iulie 2021 3:00

Resursa cuprinde jocuri de rol care solicită compunerea/descompunerea numerelor în concentrul 0-100, La bibliotecă. Am folosit exemple de descompunere/compunere a numerelor folosind obiecte (cărți) și desene.

Zăpadă, apă și vapori

Gabriela Krisan

29 iulie 2021 3:00

Resursa cuprinde prezentarea transformărilor prin care trece apa în funcție de temperature sa: solidificare, topire, evaporare, condensare., recunoașterea acestor procese în diverse situații de viață și rezolvarea unor exerciții de identificare a apei în diverse stări de agregare (lichidă, solidă, gazoasă)

Importanța energiei în viața noastră

Gabriela Krisan

29 iunie 2021 3:00

Resursa cuprinde identificarea importanței energiei în viața omului și identificarea modalităților de economisire a energiei. Cuprinde un test realizat în Google Forms, dar și un video cu explicații despre importanța energiei (Microsoft Power Point). Testul cuprinde itemi cu alegere duală, itemi tip pereche (premise/întrebări), dar și utilizarea unor elemente de logică (negație, adevărat și fals). Am introdus și o siuație reală, o problemă practică prin care se poate economisi energie.

Surse de energie care nu poluează

Gabriela Krisan

29 iunie 2021 3:00

Resursa cuprinde identificarea importanței energiei în viața omului și identificarea modalităților de economisire a a energiei. Sunt prezentate tipurile de energie regenerabilă: energia solară, energia eoliană și energia hidraulică și importanța acestora în protejarea planetei noastre. Prezentarea este realizată în genial.ly și exportată pe canalul propriu de youtube.

Micii voluntari

Gabriela Krisan

29 iunie 2021 3:00

Resursa cuprinde recunoașterea unor materiale de curățare a mediului natural și utilizarea unor unelte de curățare a mediului natural: greblă, mănuși de protectie.De asemenea, am introdus rezolvarea unor situații practice de aflare a uneltelor potrivite de curățare pentru diferite situații, dar și activități practice de întreținere a spațiului verde din curtea școlii sau a colțului verde din clasă.

Unde te găsesc?

Gabriela Krisan

29 mai 2021 3:00

Resursa cuprinde: numărarea din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5, în ordine crescătoare, descrescătoare (cu precizarea limitelor: de la, până la. ); evidențierea numerelor pare/impare; rezolvarea unei problem prin numărare în ordine descrescătoare;

Găsește numărul!

Gabriela Krisan

29 mai 2021 3:00

Resursa cuprinde: identificarea unui număr respectând anumite condiții: cel mai mare număr mai mic decât 90, cel mai mic număr scris cu două cifre identice; completarea unui șir de numere; Adevărat sau Fals: identificarea numărului mai mic/mai mare, predecesorul numerelor, numere pare/impare;

Sunt perspicace!

Gabriela Krisan

29 mai 2021 3:00

Resursa cuprinde: rezolvarea de adunări/scăderi repetate; jocuri de extragere repetată a unui număr de elemente dintr-o mulțime data; rezolvarea unor situații practice de aflare a unei sume/diferențe de termini egali: 6 prieteni primesc câte douăpensule. Câte pensule au primit în total?

Compararea numerelor 0-100

Gabriela Krisan

1 martie 2021 2:00

Resursa cuprinde: scrierea rezultatelor obținute prin comparare, utilizând semnele; compararea numerelor scrise cu o singură cifră; compararea numerelor mai mici decât 100, atunci când acestea au același număr de zeci; identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de comparare a două numere mai mici decât 100.