Test online Pronumele personal și de politețe

Dorina Kudor

29 octombrie 2022 3:00

Resursa de învățare este un test online care cuprinde 10 itemi, grupați în trei secțiuni a câte trei itemi și una cu doi itemi cu alegere multiplă, pe baza a patru fragmente de texte. Fiecare întrebare are feedback sub formă de text sau document atașat cu explicații pe text. #test online#pronumele personal și de politețe

Propoziția – Citirea de propoziții simple

GHIȚĂ OLGUȚA

13 iunie 2022 19:12

Resursa propusă se adresează elevilor din clasa a V-a din învățământul special. Este concepută conform programei de Limba și literatura română pentru dizabilități intelectuale ușoare și moderate. Materialul este redat sub forma unei prezentări video realizată pe platforma Canva și editată în aplicația InShoT. Cuprinde exerciții de citire a unor propoziții simple si poate fi aplicată în cadrul unei lecții de actualizare, fixare și consolidare a cunoștințelor, în etapa de prezentare a sarcinilor de învățare și dirijare a învățării. Resursa urmărește dezvoltarea competenței specifice de consolidare a citirii corecte și conștiente în ritm propriu a unor cuvinte, propoziții, texte scurte.

Numeralul ordinal

Dorina Kudor

29 noiembrie 2021 2:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării. Conținuturile abordate sunt numeralul ordinal, caracteristici și flexiune. Scenariul didactic conduce elevul prin trei etape. În prima etapă, este prezentat un context de utilizare a numeralelor ordinale – ordinea planetelor în sistemul solar, apoi sunt prezentate caracteristicile numeralului ordinal: structură, gen, scriere. La final, un exercițiu tip chestionar cu cinci întrebări vizează aspecte de ortografie a numeralului ordinal.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Pronumele personal

Dorina Kudor

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare este structurată în trei părți: caracteristici ale pronumelui personal, forme și flexiune, ortografie și ortoepie. Prin ilustrații și infografice, exemple și explicații, este prezentată o metodă de descoperire și de recunoaștere a formelor pronumelui personal, bazată pe contextul de comunicare, oferind și un contraexemplu bazat doar pe memorare (fragmentul din „Amintiri din copilărie”, Ion Creangă). #pronumelepersonal

Fonetica (1)

Dorina Kudor

29 august 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”.Conținuturile abordate sunt: alfabet, literă, sunete (consoane, vocale, semivocale, i șoptit). Activitatea de învățare cuprinde exerciții de relaționare a sunetului cu litera și de identificare a rolului semnelor diacritice în rostirea cuvintelor specifice limbii române.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru mesajul în limba română de pe discul de aur Sunetele Pământului aflat la bordul navelor spațiale Voyager 1 și 2. În a doua etapă, sub forma unui dialog imaginar cu un extraterestru, sunt prezentate informații despre fonetică, literă, sunet, silabă, cu exemplificare pe salutul în limba română Salutări la toată lumea! Partea a treia cuprinde un exercițiu interactiv cu opt întrebări, care vizează actualizarea și consolidarea cunoștințelor despre alfabetul limbii române și a tipurilor de sunete.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Fonetica (2)

Dorina Kudor

29 august 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”.Conținuturile abordate sunt: litere monovalente și plurivalente, corespondența literă-sunet.Activitatea de învățare cuprinde exerciții de relaționare a sunetului cu litera.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru Cântecul Pământului, înregistrat din spațiu. În a doua etapă, printr-o analogie între cântecul Pământului și cântecul limbii române, sunt prezentate trei caracteristici fonetice ale limbii române: corespondența literă-sunet în grupurile ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, situații când același sunet este redat prin litere diferite și aceeași literă este redată prin sunete diferite. Partea a treia cuprinde un exercițiu de autoevaluare tip Corect/Greșit, cu trei întrebări și justificarea răspunsului. Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Fonetica (3)

Dorina Kudor

29 august 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”. Conținuturile abordate sunt: accentul/locul accentului.Scenariul didactic cuprinde trei etape. În prima etapă, este trezit interesul pentru utilizarea DOOM2, ca sursă de verificarea a scrierii, pronunțării și formelor unui cuvânt. În a doua etapă, sunt prezentate exemple de accentuare a unor cuvinte prin locul diferit al accentului. Partea a treia cuprinde un exercițiu de autoevaluare tip chestionar, cu cinci întrebări și justificarea răspunsului. Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Test online. Timpuri verbale la modul indicativ

Dorina Kudor

29 mai 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”, cuprinzând un test realizat în aplicația Google Forms. Conținuturile abordate sunt: timpurile modului indicativ, timpurile trecutului (imperfectul, perfectul simplu, mai-mult-ca-perfectul, perfectul compus). #test online #modul indicativ #timpul trecut

Modul indicativ. Timpul trecut

Dorina Kudor

29 mai 2021 3:00

Resursa de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”, cuprinzând informații și exerciții de recunoaștere a tiparelor de flexiune verbală a formelor timpului trecut.Conținuturile abordate sunt timpurile trecutului (imperfectul, perfectul simplu, mai-mult-ca-perfectul, perfectul compus).Scenariul didactic cuprinde trei etape: a) prezentarea formelor verbale (simple și compuse) la timpul trecut; b) ilustrarea flexiunii și a utilizării verbelor la timpul trecut în textul narativ „Mușuroiul”; c) autoevaluare - exercițiu de completare a formelor verbale în enunțuri. Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron.

Textul narativ. Laborator de creație

Dorina Kudor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare” și cuprinde exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă dată, urmărind etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere:Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Prin această resursă educațională deschisă se urmărește familiarizarea elevilor cu forme diverse de reprezentare artistică (pictura), ca sursă de inspirație pentru elaborarea unui plan în vederea scrierii unei narațiuni ficționale.Înainte de vizionarea videoclipului, se poate face referire la cartea „Ce poți face două cuvinte”, volum coordonat de Liviu Papadima, editura Arthur, 2012, pentru a ilustra ideea unui „proiect de text” prin asocieri arbitrare de cuvinte („binomul fantastic”). Este indicată chiar lectura unui text, precum „Pește-pasăre și alte povestiri cu aripi & lacrimi”, de Simona Popescu, sau „Cocoloș Explorator”, de Florin Bican.Este important ca profesorul să realizeze călătoria virtuală, folosind aplicația Google Arts & Culture și să insiste asupra tabloului „Orbii conducându-i pe orbi” și pe asocierea unui element de fantezie, precum râma care poate exista într-un șanț. Cei doi termeni (tablou și râmă) funcționează ca un „binom fantastic” pe care elevii îl pot urmări în partea „Aplicație” din cadrul videoclipului. C. După vizionarea clipului- Elevii pot continua redactarea textului, iar povestirile să fie citite în clasă și publicate pe un site al clasei, blog etc.

Cuvinte și enunțuri - versiune corectată

Dorina Kudor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare”, cuprinzând exercițiide asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme pe baza unuicuvânt.Conținuturile abordate sunt etapele scrierii: generarea ideilor, descoperireaunor subiecte din universul familiar, prin: crearea de asocieri obișnuite și inedite între cuvinte; imaginarea unui scenariu narativ simplu; redactarea unui text narativ simplu.Prin utilizarea videoclipului „Fantezia din cuvinte” este valorificatăcreativitatea individuală și în grup.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online,în regim sincron și asincron.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului1. Se pot actualiza cunoștințele despre cuvânt (formă și sens) și desprecâmpul lexical.2. Este indicată o discuție despre rolul fanteziei în viață și în texteleliterare.B. Vizionarea videoclipului- Pentru fiecare dintre cele cinci tipuri de exerciții, este indicat să fie opritclipul înainte de exemplul de text creat, în așa fel încât elevii să creezepropriile texte, apoi să le compare cu cele oferite ca exemplu pentru asesiza individualitatea fanteziei creatoare și posibilitatea de a evitaclișeele.- Elevii pot crea scurte texte individual, în perechi sau în grup.C. După vizionarea clipului- Profesorul poate cere elevilor să aplice cele cinci tehnici de explorare afanteziei din cuvinte pentru alte cuvinte.- Se poate crea chiar un proiect cu tema „Fantezia din cuvinte”, care să fieactualizat pentru fiecare parte de vorbire studiată.- Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 100-150 deminute.

Fantezia din cuvinte

Dorina Kudor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare”, cuprinzând exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme pe baza unui cuvânt. Conținuturile abordate sunt etapele scrierii: generarea ideilor, descoperirea unor subiecte din universul familiar, prin: crearea de asocieri obișnuite și inedite între cuvinte; imaginarea unui scenariu narativ simplu; redactarea unui text narativ simplu.Prin utilizarea videoclipului „Fantezia din cuvinte” este valorificată creativitatea individuală și în grup.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: A. Înainte de vizionarea videoclipului 1. Se pot actualiza cunoștințele despre cuvânt (formă și sens) și despre câmpul lexical. 2. Este indicată o discuție despre rolul fanteziei în viață și în textele literare. B. Vizionarea videoclipului- Pentru fiecare dintre cele cinci tipuri de exerciții, este indicat să fie oprit clipul înainte de exemplul de text creat, în așa fel încât elevii să creeze propriile texte, apoi să le compare cu cele oferite ca exemplu pentru a sesiza individualitatea fanteziei creatoare și posibilitatea de a evita clișeele. - Elevii pot crea scurte texte individual, în perechi sau în grup.C. După vizionarea clipului- Profesorul poate cere elevilor să aplice cele cinci tehnici de explorare a fanteziei din cuvinte pentru alte cuvinte.- Se poate crea chiar un proiect cu tema „Fantezia din cuvinte”, care să fie actualizat pentru fiecare parte de vorbire studiată.- Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 100-150 de minute.

Emoțiile

Petru Bucurenciu

1 martie 2021 2:00

În această resursă sunt tratate emoțiile, insistându-se asupra identificării acestora în contextul comunicării orale. Prima partea a materialului conține noțiuni teoretice minimale: definiția emoțiilor, rolul acestora, cele 6 emoții de bază definite de cercetătorul Paul Ekman. A doua parte – Activitatea practică – îi pune pe elevi în situația de a identifica cele șase emoții de bază prezentate anterior în scurte texte orale audiate. În cadrul resursei este propus și un proiect care presupune o monitorizare a interacțiunilor zilnice de către elevi, cu scopul de a sesiza emoțiile personale și ale interlocutorilor.

Curcubeul comunicării

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Comunicare orală”, formarea deprinderilor de continuarea unui dialog pe o temă dată.Conținuturile abordate sunt unitățile comunicării: actele de limbaj (a afirma, a întreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a declara etc.); perechile de adiacență: întrebare-răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea invitației.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipuluiSe poate iniția o discuție cu elevii despre comportamentul lor față de animale, despre ce anume contribuie la apropierea dintre om și animal, cu scopul de a sublinia importanța comunicării ecologice (cu blândețe, respect, pentru a inspira încredere, evitând agresivitatea).B. Vizionarea videoclipului- Elevii sunt invitați să observe tipurile de acte de limbaj prezente între personajele animate. C. După vizionarea clipului- Elevii sunt chestionați asupra tipurilor de acte de limbaj și a atitudinilor recomandate. - Se insistă asupra semnificației titlului „Curcubeul comunicării”, elevii desenând un curcubeu cu principalele atitudini recomandate pentru a fi manifestate în comunicare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-20 de minute.

Sunt cum comunic

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Comunicare orală”, mimarea unei situații de comunicare, precum și integrarea limbajului cu elementele nonverbale și paraverbale.Conținuturile abordate sunt tipurile de comunicare, specificul comunicării orale, roluri în comunicare: vorbitor, ascultător.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului. Se poate iniția o discuție cu elevii despre tipurile de comunicare pe care o folosesc, insistându-se asupra specificului comunicării orale.B. Vizionarea videoclipului- Elevii rețin elementele specifice comunicării orale, precum și elementele paraverbale și nonverbale asociate anumitor stări „mimate” de personajele animate din videoclip.C. După vizionarea clipului- Elevii sunt sensibilizați asupra impactului vocii personale în comunicare, precum și asupra semnificației elementelor nonverbale, concluzionând cu afirmația că o persoană comunică chiar și atunci când tace (prin elemente nonverbale). Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 10-15 minute.

Povestea alfabetului - exercițiu-suport

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Lectură”, identificarea cuvintelor-cheie dintr-un text ascultat/citit, precum și alcătuirea planului simplu de idei. Conținuturile abordate sunt textul narativ, narativul nonliterar, cuvinte-cheie, informații esențiale și de detaliu, idee principală, temă, planul simplu de idei.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului1. Se poate iniția un brainstorming pe tema scrierii, cu scopul de a actualiza cunoștințele dobândite la istorie despre vechimea tipurilor de scriere.B. Vizionarea videoclipului- Pentru momentul de pre-lectură (Etapa 01. Dicționar), se pot distribui, pe două rânduri, cele două versiuni ale exercițiului de diminuare a dificultăților semantice, iar verificarea corectitudinii rezolvării poate fi făcută prin autoevaluare, vizionând clipul de la minutul 0:55.- Exercițiul interactiv de diminuare a dificultăților semantice poate fi rezolvat și online https://wordwall.net/ro/resource/8922427 - Pentru Etapa 03. Termeni-cheie, Etapa 04. Informații esențiale și de detaliu, Etapa 05. Ideile principale, videoclipul poate fi oprit pentru ca elevii să formuleze propriile răspunsuri care, apoi, pot fi comparate cu cele oferite. - Pentru Etapa 06. Autoevaluare, pe baza celor trei întrebări, se insistă asupra respectului pentru diversitatea lingvistică și asupra aprecierii moștenirii culturale universale și naționale, ca modificare în modul de a gândi, a simți, a se comporta.C. După vizionarea clipului- Se recomandă folosirea Testului interactiv cu informații din textul audiat/citit.- Se valorifică informațiile structurate în planul simplu de idei într-o prezentare orală.- Se discută despre criteriile de evaluare a unei prezentări orale.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 50-100 de minute.

Povestea alfabetului

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Lectură”, identificarea cuvintelor-cheie dintr-un text ascultat/citit, precum și alcătuirea planului simplu de idei. Conținuturile abordate sunt textul narativ, narativul nonliterar, cuvinte-cheie, informații esențiale și de detaliu, idee principală, temă, planul simplu de idei.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului1. Se poate iniția un brainstorming pe tema scrierii, cu scopul de a actualiza cunoștințele dobândite la istorie despre vechimea tipurilor de scriere.B. Vizionarea videoclipului- Pentru momentul de pre-lectură (Etapa 01. Dicționar), se pot distribui, pe două rânduri, cele două versiuni ale exercițiului de diminuare a dificultăților semantice, iar verificarea corectitudinii rezolvării poate fi făcută prin autoevaluare, vizionând clipul de la minutul 0:55.- Exercițiul interactiv de diminuare a dificultăților semantice poate fi rezolvat și online https://wordwall.net/ro/resource/8922427 - Pentru Etapa 03. Termeni-cheie, Etapa 04. Informații esențiale și de detaliu, Etapa 05. Ideile principale, videoclipul poate fi oprit pentru ca elevii să formuleze propriile răspunsuri care, apoi, pot fi comparate cu cele oferite. - Pentru Etapa 06. Autoevaluare, pe baza celor trei întrebări, se insistă asupra respectului pentru diversitatea lingvistică și asupra aprecierii moștenirii culturale universale și naționale, ca modificare în modul de a gândi, a simți, a se comporta.C. După vizionarea clipului- Se recomandă folosirea Testului interactiv cu informații din textul audiat/citit.- Se valorifică informațiile structurate în planul simplu de idei într-o prezentare orală.- Se discută despre criteriile de evaluare a unei prezentări orale.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 50-100 de minute.

Test Alfabetul limbii române

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Elemente de construcție a comunicării”, ortoepie şi ortografie. Conținuturile abordate sunt originea alfabetului limbii române și semnele diacritice specifice alfabetului limbii române. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 3-5 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: A. Înainte de administrarea testului- Vizionarea videoclipului „Povestea alfabetului”.- Rezolvarea Testului interactiv cu informații din textul audiat/citit.B. Administrarea testului- Testul se administrează online https://forms.gle/4bCrLQGLgvCsyk759 - Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 3-5 minuteC. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare sau propune o reascultare a textului „Povestea alfabetului”.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 5-10 minute.

Povestea alfabetului

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Povestea alfabetului

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Verbul. Modul imperativ

Petru Bucurenciu

29 ianuarie 2021 2:00

În această resursă este tratat modul imperativ, fiind cuprinse: definirea conceptului, formele verbului la modul imperativ (exemplificare), aspecte ortografice și o serie de exerciții. Prin exercițiile propuse sunt exersate noțiunile introduse și competența specifică vizată. Resursa poate fi utilizată atât sub forma prezentării PowerPoint, prilej cu care profesorul poate aduce exemple și explicații suplimentare, cât și sub forma clipului realizat pe baza prezentării.

Povestea alfabetului

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00

Povestea alfabetului

Dorina Kudor

29 ianuarie 2021 2:00