Regimurile politice interbelice și valorile lor

Stoica Stan

29 august 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Sway este un instrument de tip fișă de lucru care are ca scop descoperirea de către elevi a diferențelor de valori existente între regimurile politice din perioada interbelică. Elevii vor conștientiza cu această ocazie importanța valorilor, în general. Rezultatele așteptate sunt identificarea diferențe între 3 documente reprezentative pentru 3 tipuri de regim politic: Constituția României din 1923, o constituție democratică, Legile rasiale de la Nürnberg și Constituția sovietică din 1936.

Drepturile omului – valori universale

Stoica Stan

29 august 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Sway este un instrument de tip fișă de lucru care are ca scop descoperirea de către elevi a continuității valorilor care stau la baza a două documente fundamentale: Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului (1789) și Declarația universală a drepturilor omului (1948). Rezultatele așteptate sunt identificarea unor drepturi care sunt formulate în ambele documente, demonstrând continuitatea unor valori umane și universalitatea acestora.

Tratatele de Pace. Noua hartă a Europei

Stoica Stan

29 mai 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq, poate fi accesat la linkul https://library.livresq.com/details/60ab7ac0f1e99e0007a4dba7Materialul are ca scop formarea competenței specifice menționate, prin folosirea dezbaterii ca metodă didactică. Rezultatele așteptate sunt realizarea de progrese în învățare pentru toți elevii și creșterea interactivității și atractivității orelor de Istorie.

Nazismul. Caracteristici

Stoica Stan

29 aprilie 2021 3:00

Materialul este prezentat prin folosirea metodei „platoului”, o îmbinare a lucrului în echipă și a studiului individual. Rezultatele așteptate sunt realizarea de progrese în învățare pentru toți elevii, creșterea atractivității orelor de Istorie, diversificarea mijloacelor didactice.

Materialul are ca scop formarea competenței specifice menționate, prin folosirea ca metodă a lucrului în echipă, iar ca mijloace didactice, a surselor digitale de informare.Rezultatele așteptate sunt realizarea de progrese în învățare pentru toți elevii, creșterea atractivității orelor de Istorie, diversificarea mijloacelor didactice.

Caracteristici ale regimului comunist din Urss

Stoica Stan

29 aprilie 2021 3:00

Materialul are ca scop formarea competenței specifice menționate, prin folosirea metodei „platoului”, o îmbinare a lucrului în echipă și a studiului individual.Rezultatele așteptate sunt realizarea de progrese în învățare pentru toți elevii, creșterea atractivității orelor de Istorie, diversificarea mijloacelor didactice.

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune înțelegerea relațiilor politico – diplomatice între care folosește resursa educațională propusă state prin exploatarea surselor istorice prezentate. Prin activitatea propusă elevii sunt implicați de la început în activitatea de învățare prin întrebările formulate de profesor, întrebări prin care profesorul valorifică cunoștintele anterioare ale elevilor referitor la situația politică de la sf. sec. XIX și începutul sec. XX. Timpul destinat resursei poate fi între 4 – 30 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea demersului de învățare în legătura cu evoluția relațiilor politico – militare, înțelegerea evenimentelor și proceselor istorice de la sf. sec. XIX și începutul sec. XX.Resursa poate fi utilizată cu sau fără conexiune la internet. Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Identificarea pe hartă a daatelor de la sf. sec. XIX; Prezentarea contextului general cu ajutorul unei ilustrații sugestive, elevii fiind îndemnați să compare informațiile cu imaginea; Explicarea modului de formare a alianțelor politico –militare de la sf. sec. XIX și începutul sec. XX; Prezentarea statelor care alcătuiau aliantele politico –militare de la sf. sec. XIX și începutul sec. XX; Introducerea conceptului de criză politico – militară; Realizarea unor sarcini de lucru prin care elevii să-și consolideze informațiile acumulate și să folosească sursele istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice; Consolidarea prin exercitiu practic a noțiunilor.