Prin parcurgerea resursei elevii pot dobândi informații despre termenii geografici noi, ce definesc învelișul de apă al Pământului, proprietățile apei, stările de agregare ale apei, circuitul apei în natură, componentele hidrosferei, importanța hidrosferei, Ziua Mondială a Apei. Această resursă se poate prezenta elevilor în diverse momente ale lecției. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică, de realizare a unor pliante cu mesaje de atenționare a populației despre efectele poluării apei asupra vieții de pe planeta noastră și despre importanța economisirii resurselor de apă. Această aplicație practică poate deveni activitate de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.